Ziekteverzuim HRM rijst de pan uit - Yoores Recruitment Solutions

+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Onze Recruiter

De hoge werkdruk op HR afdelingen zorgt voor buitensporige verzuimcijfers onder de werknemers die dagelijks met human resources bezig zijn. Het verzuim neemt steeds meer toe.

HR hoge werkdruk

 

De Verbaannorm 2016 voor HR afdelingen heeft het haalbare verzuimniveau vastgesteld op 4,3%. Dit ligt anno 2018 bij steeds meer bedrijven ver daarboven. Wat ook niet zo vreemd is. Het is bekend dat het verzuimniveau van veel HRM afdelingen aanzienlijk hoog is door het pittige verwachtingspatroon dat door de krappe arbeidsmarkt opgelegd wordt.

Verhoogde werkdruk
Juist omdat thema’s als Employer Branding en Candidate Experience dé factoren zijn waar de komende tijd aan én mee gewerkt dient te worden, krijgen de HR afdelingen van veel bedrijven het zwaar te verduren.

 

Buiten de werkzaamheden die normaliter door deze afdeling worden opgepakt, zoals werving en sollicitatiegesprekken, moet er nu namelijk ook gelet worden op welke manier deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze factoren samen kunnen zeer stressvol zijn voor deze afdeling en zelfs leiden tot een dermate piekende werkdruk dat het ziekteverzuim nog verder omhoog kruipt.

Aandachtspunten
Het is duidelijk dat de onderwerpen Employer Branding en arbeidsmarktcommunicatie in 2017 behoorlijk meer aanwezig waren dan van te voren werd gedacht. Voor beide geldt dat 2018 het tweede jaar op rij is dat het belang behoorlijk verkeerd werd ingeschat. Inmiddels is glashelder dat deze thema’s, samen met Candidate Experience, cruciaal zijn voor het aantrekken en vasthouden van talent. Komend jaar zullen nog meer bedrijven zich hier daarom intensief mee moeten gaan bezighouden.

Meer tijd voor werknemers
Uitbesteding van Recruitment en/of Employer Branding en Candidate Experience improvement van het bedrijf, kan de HR afdeling dusdanig ontlasten dat er juist meer tijd vrijkomt om te investeren in huidige werknemers. Dit door bijvoorbeeld meer aandacht te hebben voor functioneringsgesprekken en het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Niet alleen zorgt dit voor een prettiger werksfeer en vermindering van verzuim, maar ook voor een betere inzage in en binding met het personeel. Zaken die in deze tijd van krapte op de markt niet onderschat dienen te worden en onder het kopje duurzame inzetbaarheid vallen.

Wij bieden uitkomst
Yoores fungeert als een extensie van jouw HR of recruitmentafdeling en kan daarmee de verlichtende werking bieden die overbelaste werknemers nodig hebben. Benieuwd wat Yoores voor jouw organisatie kan betekenen? Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Edwin Noordeloos
Managing Partner


Yoores Recruitment Solutions

Empower your recruitment