HR specialist verwacht meer vacatures in 2020 - Yoores Recruitment Solutions

+31 88 5678 333 | Amsterdam | Willemstad | Mail Our Recruiter

HR specialist verwacht meer vacatures in 2020

 

Yoores heeft onderzoek gedaan naar de verwachte vacaturebehoefte onder HR specialisten in 2020. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna 70 procent van de HR specialisten in 2020 een grotere vacaturebehoefte verwacht dan vorig jaar. Een kwart van de deelnemers aan de poll verwacht juist minder vacatures te krijgen dit jaar, terwijl 6 procent aangeeft een zelfde aantal vacatures te verwachten in 2020.

 

De deelnemers kregen de mogelijkheid hun stem uit uitbrengen via de poll-vraag, welke was gepubliceerd op op de website van Yoores (www.yoores.com), en door te stemmen via diverse nieuwsbrieven.

Gedurende twee maanden zijn via de website en nieuwsbrieven reacties verzameld.

Now Hiring

About Yoores

Yoores in a nutshell

Since 2011 Yoores is active as a well-known Recruitment Solutions Provider. Initially we only offered full RPO services, but due to the high demand from our customers/potential customers, we decided to split up our processes. We now offer Recruitment Marketing, Employer Branding and Consultancy services separately. As an innovative and dynamic organisation, Yoores is always up to date when it comes to the latest developments and recruitment (marketing) techniques. Although we streamline most processes using IT, we always keep a personal touch. As Employer Branding is in the core of every step we take for our clients and we do not believe in 100% automation. We are always available for an applicant when it comes to answering their questions about the position, their application or the organisation. That is what makes Yoores powerful. Yoores is not a computer. Yoores is a people-oriented and professionally educated Recruitment Consultant.